Usługi prawne Nysa

Kancelaria Radcy Prawnego w Nysie Dariusz Berezowski, ul. Piłsudskiego 40, 48 - 303 Nysa, świadczy usługi prawne Nysa min:

  • z zakresu prawa cywilnego: sprawy o zapłatę, a także zabezpieczenie oraz dochodzenie należności, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, zasiedzenie, rozliczenie nakładów na rzecz (nieruchomości), dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, roszczenia o zachowek,
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: sprawy o alimenty, podwyższenie lub zmniejszenie, a także zniesienie alimentów, sprawy o rozwód lub separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • z zakresu prawa administracyjnego: odwołanie od decyzji administracyjnych, do organów administracji, w tym od SKO, skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną, (WSA i NSA),
  • z zakresu prawa gospodarczego: przygotowanie projektów statutów, umów spółek handlowych, przygotowanie projektów umów w obrocie gospodarczym, opinii prawnych dotyczących umów oraz wszelkich dokumenów występujących w obrocie gospodarczym,
  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: sprawy o wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, odprawy pieniężne, odwołanie od decyzji ZUS i KRUS, ustalenie nawiązania stosunku pracy, o uznanie wypowiedznia umowy o pracę za bezskuteczne itp.

Usługi prawnicze Nysa - Usługo prawne kancelarii Radcy Prawnego w Nysie

Akty PRAWNE

 
CMS Web design - Tworzenie stron www